Beste dorpsgenoten,

Op 1 mei 2019 beëindigen Hennie en Wem Zuideveld na 25 jaar hun werkzaamheden als beheerders- echtpaar van het dorpshuis “de Woldstee” in Noordwolde. Einde van een tijdperk waarin het functioneren van het dorpshuis in handen was van een vaste beheerster, die altijd aanwezig was, en waar nodig met hulp van familie menig activiteit in het dorp heeft bediend.                      Servicegerichtheid en dienstbaarheid aan de gemeenschap zijn kernwoorden die het beheer  de afgelopen 25 jaar hebben gekenmerkt. We zijn hen veel dank verschuldigd.                                               

Op 4 mei wordt Hennie en Wem van 16.00 uur tot 18.00 uur in het dorpshuis een afscheidsreceptie aangeboden, waarvoor alle dorpsbewoners bij deze zijn uitgenodigd.

Ondertussen is het bestuur middels een sollicitatieprocedure op zoek gegaan naar een nieuwe beheerder maar ondanks twee aanmeldingen heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Ondertussen zijn we een vrijwilligersconstructie aan het opstarten waarbij onder aansturing van een tijdelijke coördinator en met gebruikmaking van de online agenda “ ïnzetrooster.nl” de activiteiten kunnen worden bemenst. De vaste gebruikers/verengingen wordt de mogelijkheid geboden om, daar waar mogelijk, voor hun activiteiten vrijwilligers uit het eigen ledenbestand in te zetten.

Op dit moment zijn we nog op zoek naar iemand uit het eigen dorp die na een inwerkperiode de coördinatiefunctie,(agenda, vrijwilligersinzet en voorraadbeheer) voor zijn/haar rekening wil nemen.

Ondanks dat zich al tien vrijwilligers hebben aangemeld, zijn we nog op zoek naar een paar extra handen die hetzij vast of flexibel werkzaamheden willen doen die het functioneren van een dorpshuis met zich meebrengt. Te denken valt aan:

-              Klaarzetten van de zaal en na een activiteit het bezemschoon opruimen ervan.

-              Koffie en thee zetten en het uitserveren ervan.

-              Het schenken van dranken.

-              Het maken van hapjes en het uitserveren ervan.

-              Afruimen en de afwas plaatsen in de afwasmachine.

-              Verder voorkomende werkzaamheden.

 

-              Vrijwilliger(s) voor een wekelijkse schoonmaak.

Aangemelde vrijwilligers worden op een bijeenkomst bijgepraat over wat er van hen wordt verwacht, en kunnen tevens kennismaken met de coördinator. Aanmelden kan nog steeds bij de secretaris van de stichting dorpshuis Noordwolde:

Jan Oosterbeek, Wolddijk 72, 9784 TE Noordwolde. E- mail: janoosterbeek63@hotmail.com

Het stichtingbestuur heeft middels het door ” Vereniging Groninger Dorpen” gecoördineerde leefbaarheidsprogramma “Elk Dorp Een Duurzaam Dak” een subsidie verkregen waarmee duurzaamheids maatregelen kunnen worden genomen. Het geld, beschikbaar gesteld door de NAM, zal worden aangewend om de dubbele beglazing en de verwarmingsketel te vervangen, en LED verlichting aan te brengen.

We streven ernaar u via Siepelnijs op de hoogte te houden omtrent de actualiteiten rondom uw dorpshuis .

 Overweegt u een taak als vrijwilliger dan zien we uw reactie met belangstelling tegemoet.